เครื่องยนต์ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI แบบดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ กระบอกสูบ 149cc แรงอัด 11.3:1 คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน เกียร์6ระดับ จุดระเบิดระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ สตาร์ทมือ จุน้ำมัน8.5ลิตร

 

เทคโนโลยีล้ำสมัยของ HONDA NEW CB150R (2019)

Full LED Lighting System เท่ด้วยระบบไฟหน้าทรงกลมแบบ LED Full LED Lighting System ส่องสว่าง LED รอบคัน Full LCD Multifunction Meter เรือนไมล์ LCD พร้อมไฟสัญญาณครบครัน Muscle Designed Fuel Tank ถังน้ำมันดีไซน์ดุดัน 150 cc DOHC 4 Valve Engine เครื่องยนต์ถอดแบบจากเทคโนโลยีสนามแข่งโมโตจีพี พลังหัวฉีด 150cc DOHC 4 วาล์ว เกียร์ 6 สปีด Light Weight Swing Arm สวิงอาร์มหลังทำจากเหล็กมวลเบา แข็งแกร่ง น้ำหนักเบา Balanced Design Muffler ดีไซน์ท่อไอเสียทรงสปอร์ตหรู วางตำแหน่งเพื่อให้สมดุลน้ำหนักรถลงตัว 150 mm Stability Wide Rear Tire ยางหลังขนาดใหญ่ หน้ายางกว้าง 150 มม. ลงตัวกับรถสปอร์ต 150 ซีซี

Hybrid Cars: With Every Advantage There are Always Disadvantages

 

Thank for read my content pls come to my website แทงบอล  for support

Hybrid cars are considered as the car of the future. It is able to effectively conserve fuel and at the same time, it only produces low levels of toxic fumes. Because of these benefits, hybrid cars are now growing in popularity every single day. Many people are now considering getting rid of their conventional cars and purchase a hybrid car to help in cutting fuel consumption cost.

 

Hybrid cars have two engines for it to effectively conserve fuel consumption. It has the traditional gasoline engine and it also has an electric motor and batteries. The two engines work together in order to cut fuel consumption. With this technology, you will be able to cut fuel usage by more than half. Just imagine, with a hybrid car, you will be able to go more than 60 miles to the gallon. With this kind of savings, hybrid cars are definitely the car of the future.

 

Hybrid car owners virtually don’t feel the increasing cost in fuel prices. This is the main advantage of the hybrid car. There are other advantages that a hybrid car can give you. Recently, the President of the United States has signed an agreement that hybrid car buyers will be able to enjoy tax incentives. This means that by owning a hybrid car, you will be able to save money on taxes.

 

There are other benefits that the government imposes on hybrid car owners, such as free parking, and free entry to car pool lanes. Some even offer discounted fees on toll gates.

 

The braking in hybrid cars is also configured to capture the energy released and uses it to charge the batteries inside the hybrid car. This means that unlike electric cars, hybrid cars don’t actually need to be charged from your home electric outlet.

 

However, with all the advantages that a hybrid car can give you, there are also disadvantages. The main disadvantage of hybrid cars is that the retail price is quite expensive. Only people who have enough money can purchase hybrid cars. However, the twist in all this is that hybrid cars are actually cheaper when compared to conventional cars in the long run. If you compute the total fuel consumption of both cars, you will actually see that you can save a lot more money on hybrid cars.

 

The only thing is that hybrid cars are expensive right from the car lot.

 

Hybrid cars are relatively heavy because of the heavy batteries installed inside the car. This is why hybrid car manufacturers integrates smaller internal combustion engines and are constructed with light materials and should be aerodynamic in order to maximize efficiency. This means that hybrid cars can never really go fast.

 

Another issue about hybrid cars is that it is very risky in accidents. What makes a hybrid car work effectively is also what makes it risky if it ever gets involved in an accident. This is because hybrid cars stores high amount of voltage in its batteries. This means that there is a high chance of getting electrocuted when you get involved in an accident. This also means that it is relatively difficult for rescuers to get the drivers and passengers out of the hybrid cars because of the dangers of high voltage in the car.

 

These are the advantages and the disadvantages of hybrid cars. Car manufacturers today are now looking for ways to get rid of the disadvantages of hybrid cars. In the near future, you will see that hybrid cars will be lighter and also contains less risk due to high voltage dangers.

Hybrid Car Comparison: Which Hybrid Car Should You Choose

 

Thank for read my content pls come to my website แทงบอล for support

Hybrid cars are getting more and more popular today. In fact, more and more people are now purchasing hybrid cars because of a number of reasons. One is that they will enjoy tax incentives as a buyer of a hybrid car, two is that they will be able to save a lot of money from the rising cost of precious, expensive and limited supply of fuel and three, it will enable them to generate less pollution to the environment because of the extremely low toxic emissions generated by hybrid cars.

 

Because of the growing popularity of hybrid cars, more and more car manufacturers are now competing to produce the best kind of hybrid cars. They are now producing hybrid cars integrated with state-of-the-art technology that will enable consumers to save more on fuel, and also a car that will be able to produce low toxic emissions.

 

However, because of the growing market for hybrid cars, and also because of more and more car manufacturers that are now integrating hybrid technology in their cars, many people tend to get confused on which hybrid car to purchase. Besides, all car manufacturers promises to offer the best kind of hybrid cars in the market today.

 

In order to know which hybrid car to purchase, you have to compare them closely for you to know which hybrid car is for you and which hybrid car you can benefit from more. You have to compare some factors of hybrid cars in order to determine which hybrid car is better than the other.

 

However, before you go on and compare hybrid cars, you first have to know a little something about how hybrid cars work and how you can benefit from it. First of all, hybrid cars use the cleanest and the most efficient source of energy, which is electricity and also gasoline. Hybrid cars are what you can describe as a cross between a conventional gasoline-powered car and an electric-powered car.

 

It allows you to save fuel and emit lower volumes of toxic fumes because hybrid cars run on electricity when it is idle. What this means is that when you are stuck in traffic, and the hybrid car is running idle, or not in motion, it will automatically switch of the gasoline engine. Therefore, the hybrid car will run purely on electricity. Once you step on the accelerator pedal, it will automatically switch on the gasoline engine again to run the car.

 

So, now that you know how hybrid cars work and how you can benefit from it, you now have to know how to compare hybrid cars in order to get the right kind of hybrid car for your everyday use.

 

First of all, you need to determine how you will use the car. If you have a family, it is recommended that you get an SUV hybrid vehicle. This will enable you to carry more passengers. However, you also have to consider that SUV hybrid vehicles can cost a little more than hybrid cars.

 

The main advantage of a hybrid car is that it is fuel efficient. You have to choose a hybrid car that is the most fuel efficient in order for you to maximize its benefits. You can ask your dealer about the fuel efficiency of the car. They will be able to tell you how much miles a gallon it can save compared to conventional cars and other hybrid cars.

 

These are the ways on how you can compare hybrid cars in order for you to choose which one to get. Remember all these things and you can be sure that you will be able to get the right kind of hybrid car available in the market today. To start your search, Honda and Toyota are two of the leading companies today that produce affordable and efficient hybrid cars.

Hybrid Cars: How the Battery System Works

 

Thank for read my content pls come to my website แทงบอล for support

Hybrid cars are one of the latest innovations in the auto industry today. It made it possible for people to save a lot of money from the rising cost of fuel and also made it possible for everyone using a hybrid car to help in conserving the cleanliness of the environment. With a hybrid car, you will save a lot of money from the constantly rising gasoline prices and at the same time, help in lessening the pollution level.

 

Hybrid cars today are getting more and more popular. In fact, more and more people are now considering to get rid of their gas-guzzling conventional car and purchase a hybrid car which they can benefit more from. However, not all people can really see the benefits of hybrid cars. Some people think that hybrid cars tend to be more expensive than conventional cars. But what they don’t see is the long term benefits that a hybrid car can offer.

 

If you compare hybrid cars to conventional cars, you will see that once you compute the total amount of gasoline you have to use during the car’s lifetime, you will save more on the hybrid car even if it is more expensive in the retail price department.

 

As you can clearly see, hybrid cars is much more fuel efficient than conventional cars. You may now ask how it works and how hybrid cars are able to achieve fuel efficiency than conventional cars.

 

First of all, hybrid cars are what you can describe as a cross between a conventional gasoline-powered car and an electric-powered car. It uses both energy sources to run the car and has two engines. One is the gasoline engine and the other is the electricity engine. Hybrid cars operate on fuel when it is running and it runs on electricity when it is idle.

 

For example, imagine starting up your car in your garage and you forgot something inside your home. Because the car is running idle it will automatically switch off the gasoline engine and activate the electric engine to run your car. After 30 minutes of looking, you finally found that important thing you forgot. During those 30 minutes, you will save gasoline because your car is running on electricity. It will switch back to the gasoline engine once you stepped on the accelerator pedal.

 

There are two main kinds of hybrid cars existing today. One is the parallel hybrid car and the other is the series hybrid car. In parallel hybrid cars, both the electric motor and batteries, and the gasoline engine are connected to the transmission. This means that both motors will be able to run the car independently and can provide propulsion power.

 

In the series hybrid car, the gasoline is not connected to the transmission. It is only connected to the generator to charge the battery or to power the electric motor to provide propulsion.

 

The batteries in hybrid cars are the energy storage device for the electric motors. In hybrid cars, the electric motor is able to draw power from the batteries as well as put energy into them. This means that when the electric motor is running, it can continually recharge the batteries inside the hybrid car.

 

Today, a hybrid car’s batteries are able to recover power when the brakes are applied. It can also recharge energy generated by the motor.

 

With all of these benefits, hybrid cars are the cars of the future. It can efficiently save fuel, it can run quietly, it has low toxic fume emissions, and it can also save you a lot of money from huge tax breaks for hybrid car buyers.

How Hybrid Car Works: A Brief Glimpse of the Car of the Future

 

Thank for read my content pls come to my website คาสิโน for support

Many people are now getting frustrated with their usual gas-guzzling conventional car because of the constant increase in fuel prices. Because of this, more and more people are looking for alternative modes of travel. Some people with cars are now leaving it on the garage and walks from home to work almost everyday to conserve fuel and some are taking the subways, and other transportation services that exist in order to save money.

 

However, there are some people who simply just need their car for their work. Because of this, many of this people are now considering selling their old conventional gas-guzzling cars and purchase a new kind of car that can cut fuel consumption by half. These new line of cars are called hybrid cars. Just imagine, you can effectively go more than 60 miles per gallon with hybrid cars.

 

Also, hybrid cars produce fewer pollutants than conventional cars. This means that not only will you cut fuel consumption by more than half, but you will also decrease the level of pollution that is poisoning the environment and people. With hybrid cars, everyone can benefit from it.

 

Now that you know about hybrid cars and is now considering to get one for your own, you now want to know how it works. You also want to know how it can relatively cut fuel consumption by half and you also want to know why it emits fewer pollutants than conventional cars.

 

First of all, you have to consider that hybrid cars can be quite expensive. However, when you compute the overall cost that you will spend on gasoline during the lifetime of the hybrid car and the conventional car, you will see that you will spend more money on conventional cars of the same weight class as the hybrid car with a higher retail price included and taxes.

 

Hybrid car buyers also enjoy tax incentives imposed by the government. So, when you purchase hybrid cars, you will enjoy tax breaks. Therefore, you will save more money.

 

The concept of the hybrid car is quite simple. Hybrid cars combine electricity, which is the cleanest energy source available, and internal combustion gasoline engine to run the car.

 

In simple words, hybrid cars utilize both electricity and gasoline energy to power the car. First of all, the hybrid car works when once you start the car and is in idle mode or not running, the gasoline engine is automatically shut off. This means that the car is purely running on electricity. This will explain why hybrid cars are very quiet. This will also explain why it can effectively conserve fuel consumption. Once you step on the accelerator, the internal combustion engine will automatically start up again. There are also hybrid cars that can run purely on electric mode. This is very useful if you are only using the car for local travels. You virtually don’t even need to put gasoline in the car.

 

However, in this type of hybrid car, you have to consider putting gasoline for long travels. You can even say that the gasoline will be used for back up power in case the battery is discharged. Most hybrid cars developed today don’t need to be plugged in like the electric car. The used kinetic energy when you are braking will be the one to recharge the battery.

 

This is how simple a hybrid car works. It will be comprised of a battery for energy storage, a generator, an internal combustion engine, a fuel tank, and an electric motor.

 

Now that you know how hybrid cars work, you now see how beneficial it can be if you are driving one. You will not only save a lot of money from fuel consumption, but you will also help save the environment by emitting far lower toxic fumes than conventional cars.

Diesel Or Not

 

Thank for reading my content pls come to my website for support แทงบอล

Diesel is often looked at as being smelly, noisy, and

many think the only place for it is in a tractor.  The

truth to diesel vehicles is that they are slow, noisy,

smelly, although they are cheaper to run than gas.

 

Diesel engines aren’t as powerful as gas engines, as

gas engines produce more horsepower than that of a

diesel engine.  Diesel vehicles however, offer more

torque than gas.  Therefore, it is a very thin line as

to which one is better.  

 

When it comes to power, diesel is the more expensive

of the two.  Diesel powered vehicles are normally more

expensive to buy than gas, and the parts are a lot

more expensive than gas vehicles.  The diesel however,

is more reliable due to it being less complicated

internally and heavier to build, therefore it normally

lasts longer than gas engines.

 

Economy is always a factor as well, as will fuel

prices being what they are.  Now days, it costs a

small fortune to fill up a gasoline vehicle, especially

the bigger engines.  When it comes to fuel, diesel

is generally less expensive.  You can fill up a diesel

vehicle for less of a price, and the fuel will

normally go longer than gas will.

 

Appearance is also important.  Diesel is generally

loud, with the exhaust emitting black smoke when the

vehicle is throttled.  You can normally tell when a

diesel pulls off by the black smoke it leaves behind.

Keep in mind, this isn’t a problem with the engine,

just means that the fuel is dirtier.  

 

Tuning is also important.  Gas engines are more

tunable than diesel, as you can get better power

increases from gas than you can with diesel.  The

major thing diesel owners tend to go for is turbo,

as it is one sure way to match gasoline in terms

of power.

 

A turbo charged diesel can and will match a standard

gasoline engine for power, if not slightly better it

a bit.  This is why most diesel cars come turbo

charged, as its a way to keep up with the modern

diesel engines of today.  

 

When it comes to making the choice, you really have

to choose what is best for you and your needs.  If

you want power with plenty of tuning options, then

gasoline engines are what you want.  On the other

hand, if you want power and torque, then a diesel

vehicle is what you want.

 

The choices are entirely up to you, as there are

certainly plenty to choose from.  Always check out

the vehicle you are interested in, and find out

if it will match your needs.  Before you know it,

you’ll have a diesel or gas vehicle that will perform

well beyond your expectations.

Diesel Engines Forgotten Treasures

 

Thank for reading my content pls come to my website for support แทงบอล

There are very few engine configurations that promise

increased fuel economy and power.  There are few

engines that offer this in addition to reliability.

Today, those across the ocean are enjoying the

fruits of diesel technology revolution.  

 

Diesels have experienced a great history here in the

United States.  In 1980, General Motors modified

their 350ci gas V8 to run on diesel fuel.  The result

however, wasn’t that god.  These engines offered

better fuel economy but little else.  They were

very slow, and not very reliable.

 

Mercedes Benz on the other hand, had better luck

in the 1980s with an array of vehicles available

with diesel engines.  These great vehicles offered

amazing durability although they were rough, noisy,

and smoked quite a bit.  Volkswagon offered diesel

as well, although they had a habit for spewing

blue smoke from the tail pipe.

 

Throughout the 90s, Benz and Volkwagon offered

diesel vehicles in the United States, with each

generation becoming cleaner, smoother, and more

powerful than the last.  Overall, they were a

tough sell as they still lacked the horsepower

that many were seeking.

 

Today, Mercedes, BMW, Jaguar, Volkswagon, Ford,

and many other manufacturers are offering diesels

to many markets throughout the world.  To put it

simple, forget everything you know or think you

know about diesel engines in the United States.

 

These newer engines benefit from hundreds of

technical innovations.  There are several diesels

in Europe that offer better acceleration than

their gasoline counter parts.  BMW’s 120d has

163bhp, goes 0 – 60 in under 8 seconds, and

achieves 49.6 miles per gallon.

 

Benz offers the C320 CDI SE that has 224bhp, and

over 360 lb foot of torque.  This car gets just

under 48 mpg on the highway, with an acceleration

of 0 – 60 in under 7 seconds.  Throughout North

America, you won’t find a gasoline engine that

offers this unique blend of fuel economy and

excellent performance.

 

The reason why diesels haven’t caught on in

North America comes down to one word – sulfur.  We

have too much sulfur in the diesel here in the

United States.  This cheap grade of diesel fuel

will run havoc on the more sophisticated diesels

offered overseas and cause an increase in

emissions.  

 

There is hope however, as refiners will soon be

producing what is known as ultra low sulfur

diesel fuel.  This will help to reduce the sulfur

content from 500ppm to 15ppm.

Diesel Hybrid Cars: Will it Catch On like the Mainstream Hybrid Cars? Ford Thinks So

 

Thank for read my content pls come to my website for support แทงบอล

Four years ago hybrid cars would rarely be seen in roads and freeways. But as more people noticed and realized the great advantages this eco-friendly cars offer, and the savings they get, more and more hybrid cars are now plying our roads. So much so that hybrid cars are now as mainstream as the conventional engine cars that we got used to. But, it wouldn’t be a surprise if new developments and innovations come out to further develop the existing hybrid technology or to provide new technologies.

 

Many stories and rumors has circulated in the motor world of different discoveries and concepts that can further revolutionize the hybrid technology in motor vehicles, but many questions have also arisen on why some certain pre-existing technology have not been incorporated with the hybrid innovation. This includes the diesel hybrid concept.

 

Diesel engines have been vastly popular in Europe and Asia. While North America have not embraced the diesel engine as much as their overseas neighbors, developments have been made in the United States to eliminate the characteristics which have made it a poor choice here. Recent developments have eliminated the excessive smoke generated and the loud rattling noises of the engines. Additionally, biodiesel fuel has had a growing following and is seen as a solution to save the depletion of natural resources like oil. Combining hybrid technology and the new biodiesel fuel seems to be a better solution to our growing problems. Biodiesel is now cleaner and is also cheaper than regular gasoline.

 

While there have been no serious research and development done on diesel hybrid cars just yet, Ford has released a diesel hybrid concept car at the North Auto American Auto show in Detroit last January 10, 2006. Ford dubbed it as the Reflex sportscar.  This is a car that is infused with a power source that uses a combination of a diesel engine, an electric motor and solar panels. Also, the Ford Reflex is all wheel drive car that Ford claims gets 65 miles to a gallon.

 

The Reflex, which could be the basis for future diesel hybrid cars operates much the same way as gas/electric hybrid cars. It also has a hybrid battery pack to provide backup power to the car that gets recharged by the engine and the heat generated by braking. The diesel Hybrid car by Ford uses lithium-ion batteries, the same kind used by the latest gadgets today, like cellular phones and portable computers. Most hybrid cars use nickel-metal hydrite batteries because they are far more cheaper, but lithium-ion batteries have far more power capacity.

 

But the Reflex also extracts power from solar cells located inside the headlamps and taillamps. This is a technology patented by Ford. There are also solar cells placed in the roof of the car that provides power to fans that operates inside the car to cool the interior when it is parked under the hot sun.

 

We can only wait until hybrid diesel car technology is more available. Until then, we can wait until diesel fuel can provide the same power as gasoline fuel. But when the technology is refined, we can all be sure that diesel hybrid cars will surely catch on and we will be seeing it more often.  

Diesel Engines And Well Known Gas

 

Thank for reading my content pls come to my website for support แทงบอล

In passenger cars, the diesel engine has never really

caught on.  During the middle to late 70s, diesel

engines in passenger cars did notice a surge in

sales due to the OPEC oil embargo, although that is

the only real significant penetration that diesel

engines have made in the market.  

 

Although diesel engines are more efficient, there

are eight historical problems that may have held

them back.

  1.  Due to the higher compression ratios,

diesel engines tend be heavier than the equivalent

gasoline engine.

  1.  Diesel vehicles and diesel engines tend to

be more expensive than gas.

  1.  Because of their weight and compression

ratio, diesel engines tend to have lower RPM ranges

than gas engines.  This gives diesel engines more

torque rather than higher horsepower, and this tends

to make diesel vehicles slower in terms of acceleration.

  1.  Diesel engines have to be fuel injected,

and in the past fuel injection was very expensive

and less reliable.

  1.  Diesel engines tend to produce more

smoke and smell very funny when compared to gasoline

engines.

  1.  They are harder to start in cold weather

and if they contain glow plugs, the diesel engines

may require you to wait before you start the

engine so that the glow plugs can heat up.

  1.  Diesel engines are much noisier than

gas engines and tend to vibrate quite a bit.

  1.  Diesel fuel is less available than gas.

 

Although one or two of these disadvantages would be

acceptable, a group of them is a big turn away for

many people.

 

Even though the list above are reasons in the past

as to why diesel never really took off, you can

expect these reasons to get corrected and improved

in the future, meaning that you will see more and

more diesel vehicles on the road.

 

 

When it comes to vacationing aboard a cruise ship, many individuals consider preparation to be the luggage that they plan to bring with them.  Packing for your cruise ship vacation is important; however, it is not the only preparation that should occur.  Preparation shouldn’t wait until the week before your trip.  Rather, it should begin as soon as you book your cruise ship reservation.

 

The type of cruise that you will be taking is vital to preparation.  A large number of cruise ships travel on international waters.  In addition to being on international waters, many dock at international ports.  Before begin able to board your ship, you may have to show proper identification. With international cruises, this identification often includes a drivers licenses and a passport.

 

Unfortunately, when it comes to obtaining a passport, there are many individuals who wait until the last minute.  Last minute passports can be obtained in the event of an emergency, but most require at least a week or more to process.  You will not be automatically granted a passport; instead you are required to apply for one.  Almost all individuals that apply for a passport are granted one, but planning ahead is the best option. If error is made on the information you supplied, you will have enough time to fix it before your cruise ship departs.

 

The proper identification is needed to board a cruise ship.  Your passport and your driver’s license are not the only forms of documentation that you should bring onboard.  If you are covered under a health insurance plan, you are encouraged to bring your health insurance cards.  In the event you fall ill while on vacation, your insurance cards will allow you to obtain the needed medical attention.

 

In addition to your medical insurance cards, it is advised that you bring along all of your needed medications. You may even want to consider brining along extra medication. Many physicians will write extra prescriptions for their patients that are traveling on a cruise ship.  Should your medication become lost or misplaced, the extra prescriptions can be used until you return home.  While requesting extra medication from your healthcare provider, you may want to question them on safety precautions aboard a cruise ship.

 

To pay for onboard and port activities, you will need to bring along extra money.  Vacationing aboard a cruise ship is similar to vacationing anywhere else in the world.  You are encouraged not to carry large sums of cash with you.  If you must bring cash along, you are encouraged to divide your money up and place it in safe locations.  Almost all cruise ships and popular cruise ship ports accept credit cards, cashiers checks, money orders, or traveler’s checks.  These forms of payments are great alternatives to carrying cash.

 

When traveling aboard a cruise ship, you are urged to give a copy of the cruise ship’s itinerary to multiple friends and family members.  This will make it possible for you to be contacted in the event of an emergency.  When registering for a cruise ship, you may also be required to give the contact information of someone that should be contacted in an emergency.  Your first thought may be to give the contact information of your spouse, children, or a close friend.  When doing so, it is important to make sure that they will be on land and accessible.

 

Once you have made the above mentioned preparations, you can begin focusing on other preparations, such as packing your luggage.  When packing, you are urged to keep the climate of your cruise in mind.  At the same time, you should be prepared for unexpected weather. Making the proper cruise ship preparations will ensure that your vacation will be a success.

Credit By Fifa55